Näkemyksemme ja tavoitteemme

Annamme lapselle haastavan ja innostavan oppimisympäristön, jossa jokaista lasta kunnioitetaan. Olemme sitoutuneita montessoripedagogisiin periaatteisiin ja opetukseen.
Voimme iloksemme todeta, että uudet opetussuunnitelmat ovat ottaneet mallia montessoripedagogiikasta ja lapsen asettamisesta toiminnan keskiöön. Samoin nyt uudet opsit näkevät aikuisen roolin montessoripedagogiikan mukaisesti, lapsen ja oppilaan ohjaajana ja tukijana.

 

Kunnioitamme ja tuemme jokaisen lapsen yksilöllistä kasvua, siksi lapsella on todellinen mahdollisuus vaikuttaa itse omaan päiväänsä. Tuemme lapsen luontaista kykyä ja halua oppia.

 

On tärkeää, että lapset kasvavat itseensä luottaviksi, ajattelijoiksi, jotka oppivat, koska he ovat kiinnostuneita ympäröivästä maailmasta.

 

Kun lapsella on kyky oman toiminnan ohjaamiseen ja luottamus omaan osaamiseensa, se on arvokas pohja uusien asioiden omaksumiseen. Lapsi oppii meillä myös olemaan ylpeä oman työnsä tuloksista ja tekemään asiat niin hyvin kuin osaa.

 

Koulumenestys on suoraan sidonnainen lapsen oman arvon tuntoon ja uskoon itsestään oppijana.

 

Kiinalainen sananlasku sopii hyvin montessorifilosofiaan –
Minä kuulen, minä unohdan
Minä näen, ja minä muistan
Minä teen, ja minä ymmärrän

 

Ja Montessorin sanoin:

 

”Education is a natural process, spontaneously carried out by the human individual and is acquired not by listening to words but experiences upon the environment.”

Maria Montessori